Hüpoteeklaen – Kinnisvara Tagatisel Laen

Kinnisvara laenHüpoteeklaen ehk kinnisvara laen on laen, mis on taotletud kinnisvara tagatisel ja on loodud kinnisvara ostmiseks ja arendamiseks. Selline laen on lühiajaline ning tagastatakse tavaliselt 5 – 30 aasta vahemikus. Kinnisvara tagatisel laenu on võimalik taotleda pankadelt, krediidiasutustelt ja investeerimisfondidelt.

Hüpoteeklaenu Otstarve

Kui kaalutakse hüpoteeklaenu, tekib ka taotlejal küsimus: “Mis kulud katab hüpoteeklaen?” või siis “Miks peaksin võtma hüpoteeklaenu?”. Siin oleme välja toonud kõige sobivamad põhjused sellise laenu taotlemiseks.

Hüpoteeklaenu saab kasutada:

 • Kinnisvara ostmiseks
 • Kinnisvara remontimiseks
 • Kinnisvara investeeringute teostamiseks
 • Kinnisvara väärtuse suurendamiseks
 • Kinnisvara arendamiseks (igasugused ressursid, mis aitavad projekte alustada või lõpetada)
 • Äritegevuse alustamiseks ja kasvatamiseks
 • Ettevõtte toetamiseks (aitab kokku hoida äritegevusega seotud kulusid)

Hüpoteeklaenu Nõuded ja Tingimused

Enne kui hüpoteeklaenu taotlete, tuleks ka kindlasti läbi lugeda kõik sellise laenuga seotud tingimused. Kuigi on laenuandjate nõuded erinevad, nõuavad enamik laenupakkujaid ikkagist sarnaseid asju. Et anda teile parem ülevaade, oleme välja toonud kõik üleüldised nõuded ja tingimused.

Nõuded:

 • Oled vähemalt 18-aastane
 • Oled Eesti kodanik või omad Eestis püsivat elamisluba
 • Omad stabiilset sissetulekut ning püsivat töökohta
 • Omad piisavalt rahalisi sääste, et laenu tagasi maksta
 • Omad kehtivat isikutõendit ja pangakontot
 • Peab olema positiivne krediidiajalugu ja krediidiskoor
 • Peab olema kehtiv e-maili aadress ja telefoninumber
 • Omad tagatisvara ja on piisav pandiõigus
 • Esitad tagatisega seotud dokumendid
 • Kinnisvara ehk tagatis peab olema laenuandja poolt heaks kiidetud

Tingimused:

 • Laenuvõtja peab esitama tagatiseks kinnisvara
 • Laenusumma peab olema väiksem kui tagatise väärtus
 • Intressimäär võib olla fikseeritud või muutuv
 • Laenuga võivad kaasneda lisatasud
 • Maksegraafikut on võimalik muuta
 • Laenuvõtja peab tegema tagasimakseid kindlaks tähtajaks
 • Laenuvõtja peab hoidma tagatisvara korralikus seisus
 • Laenuandjal on õigus tagatisvara müüa, kui taotleja ei suuda laenu enam tagasi maksta

Hüpoteeklaenu Pakkumised

Siin on kõik hüpoteeklaenud ehk kinnisvara tagatisel laenud. Uurige hoolikalt laenutingimusi ja intresse ning valige enda jaoks kõige soodsam laen.

Coop

Intress: alates 3.5%

Laenusumma: 5 000 € – 250 000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 20 aastat

Holm

Intress: alates 3%

Laenusumma: 7 000 € – 400 000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 30 aastat

SEB

Intress: individuaalne

Laenusumma: alates 10 000 €

Laenuperiood: kuni 30 aastat

LHV

Intress: alates 3.5%

Laenusumma: 30 000 € – 500 000 €

Laenuperiood: 1 kuu kuni 30 aastat

TBB

Intress: alates 1%

Laenusumma: kuni 900 000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 20 aastat

Hüpoteeklaenu Taotlemine

Enne kinnisvara tagatisel laenu taotlemist, tuleb teil selgeks teha, mis põhjusel laenu taotlete ning milleks seda ka kasutaksite. Alati tuleb oma otsus hoolikalt läbi kaaluda ning veenduda et olete piisavalt maksevõimeline ning kohusetundlik. Ja alles siis kui laenu võtmise põhjus on olemas ning teie poolt tehtud otsus ei ole kuidagi moodi impulsiivne, võite laenu taotlema hakata.

1. Hüpoteeklaenuandja Valimine

Hüpoteeklaenu taotlemise esimeseks sammuks on sobiva laenuandja leidmine. Selleks tuleb interneti teel võrrelda erinevaid laenupakkumisi. Kõige tähtsamaks kriteeriumiks on intressimäär, laenutingimused, ja laenuandja poolt esitatud nõuded. Ja kui kõige soodsam laen on leitud, tuleb ka valitud laenuandja veebilehel täita laenutaotlus.

Kui taotlete laenu kinnisvara tagatisel panga kaudu, peab tavaliselt panga veebilehel sisse logima smart-ID, mobiil-ID, või ID-kaardiga. Kui aga taotlete mingi muu finantsteenuse kaudu, tuleb esitada oma isikuandmed laenutaotluses manuaalselt.

Nõutud Isikuandmed

Hüpoteeklaenu taotlusesse tuleb sisestada järgmised isikuandmed: nimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, e-maili aadress, tagatise omaniku nimi, tagatise omaniku isikukood, tagatise asukoht, ja tagatise katastritunnus.

2. Hüpoteeklaenu Dokumentide Esitamine

Kui teie hüpoteeklaenu taotlus on saadetud, võtab laenuandja teiega ka ühendust. Kindlasti nõutakse erinevaid dokumente, mis tõendavad teie maksevõimet ja tagatise olemasolu. Alati tehakse krediidikontroll ning kontrollitakse ka eelnevat makseajalugu. Nii saavad laenuandjad ülevaate, kuidas te varem maksudega toime olete tulnud.

Kõik teie poolt esitatud andmed ning dokumendid peavad olema ajaokohased ja korrektsed. Nii väldite igasuguseid viivitusi laenu saamisega ja laenuandja võib veenduda teie usaldusväärsuses. Alati küsitakse ka paar küsimust kinnisvara ning laenu võtmise põhjuse kohta.

Vajalikud Dokumendid

Hüpoteeklaenu taotlemisel nõuavad laenuandjad üldjuhul järgmiseid dokumente: isikutõend (pass, ID-kaart, juhiluba), tööleping või palgatõend, pangakonto väljavõte (sissetulekud ja väljaminekud), tagatisega seotud dokumendid, kinnisvara omandiõiguse tõend, maksu- ja tuludeklaratsioon, makseajalugu, krediidireitingu raport.

3. Hüpoteeklaenu Lepingu Sõlmimine

Viimaks, kui kõik on läinud plaanipäraselt ja laenuandja on veendunud et vastate kõikidele nõuetele, sõlmitakse teiega laenuleping. Hüpoteeklaenu lepingus on kirjas tingimused, kohustused, intressimäär, laenuperioodi pikkus, tagasimakse tähtaeg, ja muud võimalikud lisakulud.

Laenuvõtja peab läbi lugema kõik laenulepingus ära märgitud tingimused ning veenduma, et need on selgesti arusaadavad. Ja kui leping on läbi loetud, tuleb ka taotlejal dokument digitaalselt allkirjastada. Siis väljastatakse teile hüpoteeklaen ning raha laekub peagi teie pangakontole.

Hüpoteeklaenu Taotlemine Maksehäirega

Laenu taotlemine kinnisvara tagatisel maksehäirega on keeruline, sest enamus laenuandjaid nõuab taotlejatelt positiivset krediidiajalugu. Esiteks tuleb teil leida laenuandja, kes pakub hüpoteeklaenu ka maksehäirega inimesele. Siis on intressid ka kõrgemad ja laenuandja poolt pakutud laenutingimused karmimad. Tavaliselt nõutakse rohkem dokumente, et veenduda teie maksevõimes ja taotlemise protsess võib olla seepärast ka aeglasem.

Hüpoteeklaenu Tagasimaksed

Kinnisvara laenu ehk hüpoteeklaenu tasutakse vastavalt maksegraafikule ning kokkulepitud tähtaegadeks. Kui tagasimakseid ei tasuta õigeks tähtajaks, võib laenuandja alustada kohtumenetlust ja nõuda laenu tagasimaksmist. Seepärast on väga oluline, et te jälgite laenulepingu tingimusi ning maksate laenu tagasi õigeaegselt, vastavalt kokkuleppele.

Hüpoteeklaenuandja võib ka nõuda kindlustusmakseid, et tagada laenu tagasimaksmine.

Hüpoteeklaenu Maksegraafik

Hüpoteeklaenu tagasimakseid saab teha kas igakuiste või aastaste osamaksetega, või siis ühekordse kogusumma maksega. Tagasimaksegraafikut on võimalik ka vajaduse korral muuta ja samuti saab taotleda maksepuhkust, kui laenuandja sellega ka nõustub. Kui teie rahaline olukord on muutunud ning te ei suuda tagasimakseid õigeks ajaks teha, tuleb sellest laenuandjale kindlasti teada anda.

Hüpoteeklaenu Tasumise Viisid

Hüpoteeklaenu tagasimakseid saab tavaliselt teostada: panga ülekandega, automaatmaksega, internetipanga teel, maksekaardiga, mobiilmaksega, posti teel, ja ka sularahaga.

Hüpoteeklaenu Intressimäärad

Hüpoteeklaenu intressid erinevad ning sõltuvad laenusummast, taotleja krediidiajaloost ning ka laenutüübist. Tavaliselt jäävad intressimäärad 1% – 4% vahemikku, kuid alati võivad need olla ka kõrgemad või madalamad. 

Hüpoteeklaenu Eelised

Kui võtate laenu kinnisvara tagatisel, kaasnevad ka mitmed eelised, nagu näiteks:

 • Suurem laenusumma
 • Madalad intressimäärad
 • Suurem tagasimakse periood
 • Suurendab kinnisvara väärtust

Küsimused

Kui soovite võtta hüpoteeklaenu, tekib alati ka küsimusi. Siin on kirjas kõige populaarsemad küsimused ning nende vastused.

Kuidas saada hüpoteeklaenu?

Hüpoteeklaenu saamiseks peate esmalt välja selgitama kas te vastate sellise laenu nõuetele ning tingimustele. Siis tuleb esitada laenutaotlus, mis sisaldab teie isiklikke andmeid nagu näiteks nimi, vanus, sissetulek ja maksevõime. Lisaks sellele nõutakse ka lisadokumente ning need sõltuvad laenuandjast. Kui laenutaotlus on esitatud ning kõik nõutud dokumendid on täidetud, hinnatakse teie tausta ning maksevõimet.

Kuna taotlete laenu kinnisvara tagatisel, nõutakse ka tagatiseks kinnisvara. Peale laenutaotluse heakskiitu, tuleb täita veel mõned dokumendid ning allkirjastada laenuleping, kus on kirjas laenuga seotud tingimused ning intressimäärad. Seejärel algab tagasimaksmise protsess ning laen väljastatakse.

Millised on hüpoteeklaenu tähtajad?

Hüpoteeklaenu tähtajad erinevad sõltuvalt laenuandjast ning laenutüübist. Enne laenu taotlemist tehke alati kindlaks, kas teile sobivad pakutavad laenu tingimused, ning uurige ka välja milline tähtaeg teile isiklikult sobib. Selleks tuleb ka ühendust võtta laenuandjaga ning leida kõige sobivam maksegraafik ja tähtaeg.

Hüpoteeklaenu tähtajad võivad olla nii lühikesed kui ka pikemad. Lühikene tähtaeg oleks 1-3 kuud, ja pikem tähtaeg võib ulatuda 5 kuni 30 aastat.

Kas hüpoteeklaenu võib taotleda ka väiksematele projektidele?

Hüpoteeklaenu võib taotleda ka väiksematele projektidele. Enamik panku pakub kinnisvara tagatisel laene projektide rahastamiseks, sealhulgas ka kinnisvara ostmiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks jne.

Kas hüpoteeklaenu võib võtta ka lühiajaliseks laenuks?

Hüpoteeklaenu saab taotleda lühiajaliseks laenuks. Enamik panku pakub pikaajalisi kinnisvara laene kuid mõned pakuvad ka lühiajalisi laene, mida tuleb tagasi maksta näiteks 3-5 aasta jooksul. Lühiajalised hüpoteeklaenud on tavaliselt küll kallimad, sest laenuandjad võtavad suurema riski.

Kas hüpoteeklaenu saab taotleda välismaal elav isik?

Ka välismaal elavatel isikutel on õigus taotleda hüpoteeklaenu. Kuid enamik panku soovib, et laenuvõtja ehitaks, renoveeriks või ostaks kinnisvara Eestis, sest nii saavad nad kontrollida laenuga seotud riske. Samuti on oluline, et teil oleks piisavalt sissetulekut et laenu tagasi tasuda.

Kui täidate kõik nõuded, saate ka välismaal elava isikuna taotleda Eestist kinnisvara laenu.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *