Laen – Eesti Laenutüübid ja Laenu Taotlemine

LaenLaen on tehing kus 1 osapool annab teisele osapoolele kas raha või muu vara, mida kohustatakse hiljem tagasi maksma kindlaks määratud tingimustel. Laenu protsessis vormistatakse ka laenuleping ning seal on kirjas kõik tingimused ja kohustused.

Laenu Kasutamisvõimalused

Laenu saab taotleda erinevaks otstarbeks ja see sõltub täiesti taotleja vajadustest. Tänapäeval on saadaval igasuguseid laene, mis aitavad teil toime tulla ükskõik mis olukorraga. Siin oleme ka välja toonud laenu võtmiseks kõige populaarsemad põhjused.

Laenu saab kasutada:

 • Oluliste ostude teostamiseks
 • Eluaseme soetamiseks
 • Investeerimiseks
 • Pere majandusliku seisundi parandamiseks
 • Äri alustamiseks ja uute töökohtade loomiseks
 • Tervisega seonduvate kulude katmiseks
 • Võlgnevuste konsolideerimiseks

Laenu Nõuded ja Tingimused

Enne kui laenu taotlete, oleks ka oluline enda jaoks välja selgitada laenutingimused ja nõuded. Nii saate selgust, kas olete laenu saamiseks sobiv kandidaat!

Nõuded:

 • Oled vähemalt 18-aastane
 • Oled Eesti kodanik või omad Eestis püsivat elamisluba
 • Omad stabiilset sissetulekut ning püsivat töökohta
 • Omad piisavalt rahalisi sääste, et laenu tagasi maksta
 • Omad kehtivat isikutõendit ja pangakontot
 • Peab olema positiivne krediidiajalugu ja krediidiskoor
 • Peab olema kehtiv e-maili aadress ja telefoninumber

Tingimused:

 • Taotleja peab tegema laenu tagasimakseid kindlaks tähtajaks ja õigeaegselt
 • Taotleja peab läbi lugema kõik laenu tingimused ja nendega ka nõustuma
 • Taotleja on kohustatud maksma laenu intressimäära
 • Taotleja peab esitama kõik laenuandja poolt nõutud dokumendid
 • Taotleja peab läbima krediidikontrolli

Parimad Laenupakkujad

Siin oleme me välja toonud kõige usaldusväärsemad ja paremad laenupakkujad! Valige enda jaoks kõige sobivam laenupakkuja ning kaaluge hoolikalt laenutingimusi ja intressimäärasid.

SEB

Pakub kodulaenu, hüpoteeklaenu, liisingut, väikelaenu, õppelaenu ning ka erinevaid kindlustuse tüüpe.

Swedbank

Pakub autolaenu, kinnisvara laenu, remondilaenu, õppelaenu ning muid laene.

Luminor

Pakub kodulaenu, remondilaenu, väikelaenu, liisingut, autolaenu jne.

Coop

Pakub energialaenu, väikelaenu, autolaenu, remondilaenu, reisilaenu, refinantseerimislaenu, kodulaenu jne.

LHV

Pakub kodulaenu, eralaenu, väikelaenu, refinantseerimislaenu, remondilaenu, sisustuslaenu, tehnikalaenu jne.

Bigbank

Pakub kodulaenu, väikelaenu, remondi- ja sisustuslaenu, refinantseerimislaenu, autolaenu, perelaenu jne.

Laenu Taotlemine

Laenu taotlemise protsess on protsess, millega taotleja saab taotleda laenu. Laenu protsess algab alati taotluse ning erinevate dokumentide esitamisega laenuandjale. Need dokumendid hõlmavad teie isiklikke andmeid nagu näiteks nimi, aadress, pangakonto, töökoht, sissetulek ja muud finantsandmed.

Laenu taotlejalt võidakse nõuda ka tausta- ja krediidikontrolli, et välja selgitada kas teile laenu anda või mitte. Kui laenuandja on teie taotluse heaks kiitnud, saate te laenu.

Laenu Taotlemiseks Vajalikud Dokumendid

Laenu taotlemisel nõuavad laenuandjad järgmiseid dokumente: isikutõend (pass, ID-kaart, juhiluba), tööleping või palgatõend, pangakonto väljavõte (sissetulekud ja väljaminekud), maksu- ja tuludeklaratsioon, makseajalugu, krediidireitingu raport.

Laenu Taotlemine Tagatisega

Laenu saab taotleda ka tagatisega, ning see võimaldab taotlejal kasutada tagatist laenu tagasi maksmiseks. Tagatiseks võib olla mõni väärtuslik ese nagu näiteks kinnisvara, auto, põllumajandustoode, või väärtuspaber. Kõige tähtsam on see, et tagatise väärtus oleks sama suur kui taotletav laenusumma. Ja siis kui laenuvõtja ei suuda laenu enam tagasi maksta, nõuab laenuandja taotleja poolt esitatud tagatist. Tavaliselt on võimalik tagatisega taotlemisel saada ka soodsamat intressimäära.

Laenu Taotlemine Ilma Tagatiseta

Laenu on võimalik taotleda ka ilma tagatiseta, ning see tähendab seda, et laenuandja ei nõua laenu saamiseks tagatise (vara või väärtpaberi) olemasolu. Kui taotlejal on hea krediidireiting ning saab piisavalt sissetulekut, ei pea ta tavaliselt tagatist esitama laenu taotlemisel. Põhimõtteliselt saab laenuvõtja laenu kätte ilma garantiita ja nii võtab laenuandja ka suurema riski.

Laenu Tagasimaksed

Enne laenu tagasimaksmist tuleb koostada konkreetne maksegraafik, mille järgi laenu tagasi makstakse. Maksegraafikus märgitakse ära laenusumma suurus, intressimäärad, laenu tähtajad, ja võimalikud lisakulud. Tagasimakseid saab teha panga ülekandega, automaatmaksega, mobiilmaksega, sularahas, maksekaardiga, pangakaardiga, posti teel, ja internetipanga teel.

Tavaliselt makstakse laenu tagasi igakuiste osamaksetega, mis sisaldavad laenu põhiosa ning intressi (laenu võtmise tasu). Laenu saab tagasi maksta ka ühekordse maksega, mis sisaldab laenu kogusummat ja samuti on võimalik korraldada ettemakseid. Laenusaaja peab laenu tasuma õigeaegselt kokkulepitud tähtajaks, et vältida võimalikke lisakulusid ning kõrgemaid intressimäärasid.

Laenu Intressimäärad

Laenu intressimäärad on intressid, mida laenuvõtja peab laenuandjale maksma. Need intressimäärad sõltuvad laenusumma suurusest, laenu tüübist ning laenuandja poolt seatud tingimustest.

Intressimäärad muutuvad aja jooksul ning on seotud ka majandusolukorraga. Laenu intressimäärade valimisel on oluline võrrelda erinevate laenuandjate pakkumisi ning valida see, mis sobib kõige paremini konkreetsele laenuvõtjale.

Laenu Tüübid

Laenutüüpe on mitut erinevat liiki ja need erinevad üksteisest kas siis nõuete või kasutuse poolelt.

Kiirlaen

Kiirlaen on kiiresti kättesaadav väikelaenu tüüp, mis võimaldab taotlejal omandada rahalisi vahendeid väga lühikese aja jooksul. Sellist laenu on võimalik taotleda mugavalt interneti teel või kohalikes pankades ja intressimäärad sõltuvad laenuandjast. Kiirlaenu saab tavaliselt taotleda väiksemates laenusummades ning seda saab kasutada näiteks auto soetamiseks, reisimiseks, või muudeks elamiskuludeks.

Väikelaen

Väikelaen on põhimõtteliselt tarbimislaen, mida saab taotleda väiksemas laenusummas ning antakse kätte ilma tagatiseta. Sellist laenu taotlevad tavaliselt eraisikud või eri juhtudel ka väiksemad ettevõtted. Väikelaenu saab kasutada näiteks elamiskulude katmiseks, äri ideede edendamiseks, ja remondi teostamiseks.

Kodulaen

Kodulaen on laen, millega taotleja saab rahastada oma eluaseme ostmist, remontimist, ja laiendamist. Sellist laenu on võimalik taotleda nii pankadelt kui ka muudelt finantsasutustelt. Kodulaenu tingimused sõltuvad tavaliselt laenuvõtja sissetulekust ja krediidiskoorist.

Autolaen

Autolaenu saab kasutada sõiduvahendi ostmiseks ja remontimiseks. Sellist laenu saab taotleda nii autofirmadelt kui ka pankadelt. Autolaenu abil saab laenuvõtja soovitud sõiduki omanikuks ja see aitab ka olemasoleva auto väärtust suurendada.

Tarbimislaen

Tarbimislaenu eesmärgiks on rahastada tarbimiskulutusi. Sellist laenu saab taotleda nii interneti teel kui ka pangakontorist. Tavaliselt on tarbimislaenu võimalik saada ilma tagatiseta ning seda võib kasutada ootamatute kulutuste katmiseks, investeerimiseks, ja ka suuremate ostude sooritamiseks.

Pangalaen

Pangalaen on laen, millega taotleja omandab vara, kasutades enda poolt esitatud tagatist või laenuandja poolt tagatud vara. Selline laen on tavaliselt lühiajaline ning seda saab taotleda kas eraisiku või ettevõtte jaoks. Pangalaenu saab kasutada ärireisi katmiseks, ettevõtluse laiendamiseks, või siis muude suuremate ostude teostamiseks.

Õppelaen

Õppelaenu saab taotleda õpilastele ning katab kõik haridusteega seotud väljaminekud. Selline laen aitab katta nii õppemaksud kui ka üleüldised elamiskulud. Õppelaenu saab kasutada näiteks koolitarvete ostmiseks, haridusega seotud reisikulude katmiseks, ja hariduskarjääri edendamiseks.

Kinnisvara Laen

Kinnisvara laen on mõeldud kinnisvara ostmiseks ja arendamiseks. Selline laen on tavaliselt lühiajaline ning seda on võimalik taotleda pankadelt, krediidiasutustelt, ja ka investeerimisfondidelt. Kinnisvara laenu saab kasutada ka kinnisvara remontimiseks, kinnisvara väärtuse suurendamiseks ja äritegevuse alustamiseks.

Ärilaen

Ärilaen on loodud ettevõtte arendamiseks ja investeerimiseks. Sellist laenu saab taotleda nii ettevõttele kui ka juriidilisele isikule, ja taotlemise protsess on tavaliselt mugav ning kiire. Ärilaenu saab kasutada ka aktsiate ostmiseks, uute töökohtade loomiseks ja käibekapitali parandamiseks.

Eraisiku Laen

Eraisiku laen on mõeldud eraisikutele, kes soovivad laenu taotleda teiselt eraisikult. Sellise laenu puhul kehtivad erinevad intressimäärad ja laenutingimused ning selleks ei pea panga nõuetega nõustuma. Eraisiku laenu saab kasutada oluliste ostude sooritamiseks ja rahalise säästmise vältimiseks.

Käenduslaen

Käenduslaen nõuab käendaja osalust laenu taotlemise protsessis. Sellise laenu puhul maksab käendaja laenu eest, juhul kui taotleja seda ei suuda teha. Käenduslaenuga on võimalik taotleda suuremat laenusummat ning enamik juhtudel nõutakse ka tagatise olemasolu. See on kasulik nendele, kellel on halb krediidiskoor, ei oma piisavat sissetulekut, või soovivad vältida pankade tingimusi.

Küsimused

Kindlasti on teil küsimusi mis vajavaid vastuseid nii et loodetavasti leiate te siit vajaliku informatsiooni.

Kas laenu on võimalik kohe kätte saada?

Laenu on võimalik kohe kätte saada, kui te vastate laenuandja nõuetele ning tingimustele. Enamus laenuandjad pakuvad kiirlaene ning selliseid laene on võimalik kätte saada samal päeval.

Milliseid laene on võimalik Eestis saada?

Eestis on võimalik saada mitmeid erinevaid laene, mis sõltuvad nõutavast summast ja igakuisest tagasimakse summast.

 • Autolaen – sellist laenu saab taotleda nii uue kui ka kasutatud sõiduki soetamiseks.
 • Kinnisvara laen – sellist laenu saab taotleda uue kinnisvara ostmiseks, kuid laenuandjad võivad nõuda kindlat omafinantseeringut.
 • Krediitkaardi laen – sellist laenu saab taotleda pikemaks ajaks, et soetada kallis vara.
 • Pangalaen – sellist laenu saab taotleda suurema summa katteks, näiteks ettevõtte alustamiseks või kinnisvara ostmiseks.
 • Tarbimislaen – sellist laenu saab taotleda väiksemate summade katteks, näiteks reisimiseks või uue sõiduki soetamiseks.
 • Rahastamislaen – sellist laenu saab taotleda ettevõtte alustamiseks või olemasolevate äritegevuste toetamiseks.

Kuidas saada parimaid laenutingimusi?

 1. Mõtle ettevaatlikult läbi oma rahaline olukord
 2. Tee ettevalmistused ning kaalu oma laenu vajadusi
 3. Uuri ning võrdle erinevate pankade laenusid ning nende tingimusi
 4. Kaalu laenuandjate mainet ning klientide tagasisidet ning veendu et laenuandja on usaldusväärne
 5. Täpsusta üle kõik tingimused nagu intressimäärad, maksetähtajad ja laenu tagastamise tingimused
 6. Uuri kas laenuandjal on mingeid lisakulusid

Kuidas vältida laenuga seotud ebaausaid praktikaid?

Kindlasti tuleb vältida ka laenuandja ebaausaid praktikaid. Sellised ebaausad praktikad on kahjuks üsna tavalised.

Ebaausate praktikate vältimiseks:

 1. Uuri enne laenu võtmist hoolikalt millised on laenuandja nõuded ning tingimused
 2. Loe läbi kogu laenuleping ning veendu et kõik punktid on arusaadavad
 3. Kaalu kas laenuandja taotleb liiga suuri intressimäärasid või muid kulusid
 4. Tutvu laenuandja ajaloo, krediidi hinnanguga ning klientide tagasisidega
 5. Konsulteeri lõpuks finantsnõustajaga või teiste laenuandjatega, et veenduda kas laenuandja pakub parimaid tingimusi

Millised on laenu välja- ja tagasimaksmise tingimused?

Laenuandja väljamaksmise tingimused on üldjuhul seotud laenuandja riskihinnanguga. Laenuandja hindab laenuvõtja tausta ja olukorda, et otsustada, kas ta peaks laenu välja andma. Tagasimaksmise tingimused sõltuvad samuti laenu tüübist ja laenuandjast.

Väljamaksmise tingimused võivad olla:

 • Sissetuleku tõend
 • Krediidi tausta kontroll
 • Varade tagamine
 • Muud tõendusmaterjalid

Tagasimaksmise tingimused võivad olla:

 • Püsivad väljamaksed (sama summa iga kuu)
 • Igakuised väljamaksed, sissemaksed või nende kombinatsioon
 • Tähtajast kinnipidamise eest intressimäärade maksed

Kuidas määratakse laenu intressimäära?

Laenuandja võib teile pakkuda soodsamat intressimäära, kui te olete eelnevalt vastutustundlik olnud ning laene õigeaegselt tagasi maksnud. Võidakse ka kaaluda teie majanduslikku tausta ning krediidireitingut, et otsustada kas pakkuda madalamat intressi. Kõige tähtsam on laenuandja riskihinnang sest see määrab kui kõrge on intressimäär.

Intressi määramisel kaalutakse:

 • Laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmitud lepingu tingimusi
 • Laenuandja riskihinnangut
 • Laenuandja konkreetse intressimäära poliitikat
 • Laenuvõtja majanduslikku tausta ja krediidireitingut

Kuidas tagada laenuandja vastutus?

Vältige laenuandjaid kellel ei ole nõuetekohaseid litsentse, registreeringuid või krediidireitinguid ning nõudke teavet laenupakkumiste ja tingimuste kohta. Pange tähele kas laenuandja on väljastanud kõik vajalikud dokumendid ning et kas laenuandja suudab täita kõik vajalikud protseduurid. Kui tekib laenuga seoses kahtlus, pöörduge laenuandja poole ning paluge selgitust või kinnitust.

Tähtis on ka nõuda laenuandja kohustuste teavitamist, eriti siis kui teie laen on lõppenud või kui tehakse muudetusi. Pange tähele kas laenuandja on kohustatud hoidma teie isiklikke andmeid konfidentsiaalsena. Kontrollige regulaarselt kas laenuandja töötab kooskõlas seadusega.

Kuidas ja millal tuleb laenu tagasi maksta?

Kuidas:

 • Sularaha
 • Panga ülekanne
 • Krediitkaardi makse
 • Automaatne makse
 • Internetipõhine makse
 • Posti teel makse

Millal:

Tagasimaksmise tingimused ning tähtajad erinevad sõltuvalt laenutüübist. Kui soovite võtta õppelaenu, tuleb teil tagasi maksta laenu alates selles päevast, mil olete oma õpingutega lõpetanud. Krediitkaardi laenu ning kiirlaenu puhul peab laenu tagasi maksma tavaliselt 1 kuu jooksul. Kui soovite võtta aga auto-, panga-, mööbli-, korteri- või sissetuleku laenu, tuleb laenu tagasi maksta regulaarselt iga kuu.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *