Õppelaen – Õpilase Hariduse ja Koolituse Laen

ÕppelaenÕppelaen on laen, mida pakutakse õpilastele, et katta haridusega seotud väljaminekuid. Selline laen on eriti kasulik kui teil on vaja katta nii õppemaksud kui ka elamiskulud.

Õppelaenu Kasutamisvõimalused

Alati tekib taotlejatel õppelaenu kohta ka küsimus: “Millised kulud katab õppelaen?”. Ning õnneks saate meie kaudu teada mis otstarbeks on võimalik õppelaenu kasutada.

Õppelaenu saab kasutada mitmeks otstarbeks:

 • Haridustee finantseerimiseks
 • Õppemaksu katmiseks
 • Koolitarvete ja õppevahendite ostmiseks
 • Haridusega seotud reisi- ja elamiskulude katmiseks
 • Hariduskarjääri edendamiseks

Õppelaenu Nõuded ja Tingimused

Enne kui õppelaenu hakkate taotlema, tuleks ikka esiteks selgeks teha, kas olete ka õppelaenu saamiseks sobiv kandidaat. Kuigi võivad laenuandjate tingimused ning nõuded erineda, oleme siin välja toonud üldised laenutingimused.

Nõuded:

 • Õpilane peab olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis elamise õigust
 • Õpilane peab näitama oma täiskasvanuks saamise tunnistust
 • Õpilasel peab olema keskharidus ning sellele vastav kutsealane kvalifikatsioon
 • Õpilasel on õpingud lõpetatud vähemalt kolmeaastases õppekavas
 • Õpilane peab esitama oma krediidiinfo
 • Õpilane peab olema kinnitatud krediidiandja poolt majandusliku võimega
 • Õpilasel peab olema vähemalt 5-aastane töökogemus või õppemaksu tasumise kohustus
 • Õpilasel peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus samal alal kui õpingud

Tingimused:

 • Taotleja peab tegema laenu tagasimakseid kindlaks tähtajaks ja õigeaegselt
 • Taotleja peab läbi lugema kõik laenu tingimused ja nendega ka nõustuma
 • Taotleja on kohustatud maksma laenu intressimäära
 • Taotleja peab esitama kõik laenuandja poolt nõutud dokumendid
 • Taotleja peab läbima krediidikontrolli

Õppelaenu Pakkumised

Siin oleme me märkinud ära kõige paremad ja usaldusväärsemad õppelaenu pakkujad! Valige enda jaoks kõige sobivam laen, ning kindlasti arvestage ka laenuandjate poolt pakutud intressimääradega ja laenutingimustega.

Swedbank

Intress: 1.99%

Laenusumma: 1 000 € – 3000 €

Laenuperiood: 1 kuu kuni 20 aastat

Lepingutasu: tasuta

LHV

Intress: 1.95%

Laenusumma: kuni 3 000€

Lepingutasu: tasuta

Taotlemiseks vajalik 1 käendaja

Õppelaenu Taotlemine

Õppelaenu taotlemine võib olla pigem aeganõudev, aga vahepeal on see vajalik et oma haridusteed jätkata. Enne õppelaenu taotlemist, on tähtis kindlaks teha mis suuruses laenusummat soovite taotleda ning mis otstarbeks seda kasutaksite. Laenu võtmine ei tohiks olla impulsiivne ja sellepärast on tähtis läbi mõelda oma otsus. Ja alles siis, kui olete veendunud, et olete valmis vastutama uue finantskohustuse eest, taotlege laenu.

1. Õppelaenuandja Valimine

Õppelaenu taotlemise esimene samm on sobiva laenuandja leidmine, kes õpilastele laenu pakub. Seetõttu on oluline võrrelda interneti teel erinevaid laenupakkumisi. Kõige tähtsam kriteerium on intressimäär, laenutingimused, ja nõuded. Alati pidage meeles et, laenuandjate tingimused ning intressid võivad erineda ja esimene laenupakkumine ei pruugi olla kõige parem!

Kui kõige soodsam pakkumine on leitud, tuleb lihtsalt valitud laenupakkuja veebilehel täita laenutaotlus. Panga kaudu taotlemisel peab sisse logima kas smart-ID, mobiil-ID, või ID-kaardiga. Kuid muu finantsteenuse kaudu taotlemisel tuleb sisestada manuaalselt oma isikuandmed.

Nõutud Isikuandmed

Õppelaenu taotluse esitamisel tuleb tavaliselt sisestada ka isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress, arvelduskonto number, sissetulek, ja ka laenu eesmärk.

2. Õppelaenu Dokumentide Esitamine

Laenuandjad nõuavad alati õppelaenu taotlejatelt ka dokumente, mis tõendavad õpilase rahalist olukorda ja maksevõimet. Kõik teie poolt esitatud dokumendid peavad olema ajakohased ja korrektsed, et vältida võimalikke viivitusi laenu saamisega. Kui olete olnud aus ning vastate kõikidele nõuetele, on ka laenuandja veendunud teie usaldusväärsuses.

Laenuandjad teevad laenuvõtjale ka põhjaliku taustauuringu ja krediidikontrolli, sest see näitab kuidas te varem maksudega toime olete tulnud. Vahel küsitakse paar küsimust laenu võtmise põhjuse kohta ja nõutakse ka muud lisateavet.

Vajalikud Dokumendid

Õppelaenu taotlemisel nõuavad laenuandjad järgmiseid dokumente: isikutõend (pass, ID-kaart, juhiluba), töövõime tõend, õppetunnistus, tööleping või palgatõend, pangakonto väljavõte (sissetulekud ja väljaminekud), maksu- ja tuludeklaratsioon, makseajalugu, ja krediidireitingu raport.

3. Õppelaenu Lepingu Sõlmimine

Ja lõpuks, kui kõik vajalik informatsioon on üle kontrollitud ning dokumendid vastavad laenuandja nõuetele, sõlmitakse teiega laenuleping. Õppelaenu lepingus on kirjas laenutingimused, laenuperioodi pikkus, intressimäär, laenusumma, taotleja kohustused, tagasimakse tähtaeg, ja muud lisakulud. Laenuvõtja peab läbi lugema kõik laenuandja poolt väljastatud dokumendid ning olema kindel, et kõik on selgesti arusaadav.

Siis kui olete nõus laenuandja tingimustega ning olete kindel et suudate tagasimakseid õigeks tähtajaks sooritada, tuleb teil leping allkirjastada. Allkirjastamine toimub interneti teel digitaalselt ning peale seda väljastatakse teile laen. Siis laekub raha teie pangakontole ja saate oma õppelaenu kasutada nii kuidas soovite.

Õppelaenu Tagasimaksed

Õppelaenu puhul on väga tähtis see, et õpilane maksab laenu tagasi õigeaegselt kokkulepitud summas koos intressiga. Kui laenu ei tagastata õigeaegselt, tekivad ka kõrgemad intressid ning lisakulud. Ja kui tekib mingi probleem seoses tagasimaksetega, tuleb sellest kindlasti teada anda oma laenuandjale! Nii väldite võimalikke karistusi ning ülemäärast rahalist võlga, mida hiljem on raskem tasuda.

Õppelaenu Maksegraafik

Õppelaenu tagasimakseid sooritatakse vastavalt kindlaksmääratud maksegraafikule, mis on lepingu põhjal laenuandjaga kokkulepitud. Tagasimakseid on võimalik teha kas igakuiselt osamaksetega või siis ühekordse kogusumma maksega. Samuti on võimalik  taotleda maksepuhkust või kustutada õppelaen, aga selle puhul peab olema selleks konkreetne põhjus ja laenuandja peab sellega ka nõustuma.

Õppelaenu Tasumise Viisid

Õppelaenu tagasimakseid saab tavaliselt teostada: panga ülekandega, automaatmaksega, internetipanga teel, maksekaardiga, mobiilmaksega, posti teel, ja ka sularahaga.

Õppelaenu Intressimäärad

Õppelaenu intress on tavaliselt madal ning kõige madalam intressimäär on vaid 0.01%. Kui soovite aga suuremat laenu taotleda, on ka intressimäär kõrgem näiteks 0.5% – 2.5% vahemikus. Näiteks kui võtate laenu summas 10 000 €, on kuutasuks tavaliselt 100 € kuni 250 €.

Õppelaenu Eelised

 • Kiire taotlemise protsess
 • Madalad intressimäärad
 • Soodsad tingimused
 • Võimalus saada vajalikku rahastust õpingute jätkamiseks
 • Krediidi ehitamise võimalus

Küsimused

Kui olete õpilane ning soovite rohkem teada õppelaenu teema kohta, tekib alati ka küsimusi. Siin on kirjas kõige populaarsemad küsimused ning ka nende vastused.

Kas õppelaenu taotlemiseks on vaja garantiid?

Õppelaenu taotlemiseks ei ole vaja garantiid.

Kas õppelaenu saab taotleda maksehäirega?

Maksehäirega õpilane ei pruugi õppelaenu saada, sest õppelaenud on tagatud ning laenuvõtja peab olema laenu tagasimaksmiseks võimeline. Laenuandjad kontrollivad üle kõik maksehäiretega seotud andmed, et näha kuidas te olete varasemalt laenudega toime tulnud. Nii et kui teil on maksehäire, ei pruugi te õppelaenu saada.

Teatud tingimustel on võimalik maksehäirega õppelaenu taotleda, kuid selleks peate võtma ühendust oma krediidiasutusega.

Kuidas õppelaenu taotleda?

Õppelaenu taotlemiseks peate esiteks täitma laenutaotluse, mis on saadaval nii internetis kui ka pangakontoris. Peale taotluse täitmist, kontrollib pank teie poolt esitatud isikuandmed ning annab teada nõutavad dokumendid. Tavaliselt nõutakse pangakonto väljavõtet, elukoha tõendit, ID-kaarti või passi, töökoha tõendit jne. Kui kõik dokumendid on edukalt esitatud ning taotlus on heaks kiidetud, saate ka laenu.

Kas õppelaenu saab tagasi maksta ette?

Õppelaenu puhul on võimalik teha ettemakseid. Enamik panku pakub võimalust laenu tagasi maksta ette, kuid sellega võivad kaasneda täiendavad tasud ning tingimused. Alati kontrollige üle, mis on teie õppelaenu tingimused, ning veenduge kas peate maksma täiendavaid tasusid ette maksmisel.

Mõned laenuandjad pakuvad soodustusi ning allahindlusi, mis võivad osutuda kasulikuks õppelaenu ette maksmisel.

Mis juhtub, kui ma ei jõua õppelaenu tagasi maksta?

Kui te mingil põhjusel õppelaenu ei suuda õigeaegselt tagasi maksta, võib see põhjustada intressimäära tõusu ning krediidiskoori halvenemist. Pank võib teid isegi kohtusse viia ning nõuda võlgade tagasimaksmist.

Kas õppelaenu saab taotleda ilma vanemateta?

Õppelaenu saab taotleda ilma vanemateta, kui olete täisealine. Kui te pole täisealine, läheb teil vaja vanema nõusolekut ning heakskiitu. Vanemad peavad kinnitama, et nad on nõus õppelaenu võtmisega. Samuti on vaja ka vanemate allkirja ning nende makseandmeid.

Mis juhtudel on mul võimalik õppelaenu saada?

Õppelaenu on võimalik saada siis, kui oled õppimas kõrgkoolis või kutseõppeasutuses ning oled kantud õppijaks. Sellise laenu saamiseks on vaja täita mitmeid tingimusi, näiteks peate olema vähemalt 18-aastane ja peate õppima täiskoormusega õppesuunal kus olete ametlikult registreeritud. Alati tuleb ka kasuks hea krediidiskoor.

Kas mul on võimalik õppelaenu taotlemisel abi saada?

Õppelaenu taotlemisel on võimalik saada abi. Eestis on saadaval erinevad toetusmeetodid, mis aitavad teil vajalikku dokumentatsiooni koguda ning taotlust esitada. Samuti on võimalik võtta ühendust laenu spetsialistidega.

Kus saab õppelaenu taotlemiseks vajalikke dokumente täita?

Õppelaenuks vajalikke dokumente saab täita kas panga veebilehel või kohal olles pangakontoris, ning nõutud dokumendid sõltuvad tavaliselt laenuandjast.

Kas õppelaenu võivad taotleda välismaal elavad inimesed?

Ka välismaal elavad inimesed võivad õppelaenu taotleda. Kui elate välismaal, nõuab laenu taotlemine kindlaid dokumente nagu näiteks pangakonto ja tööstaaži tõend. Alati on kasulik tutvuda laenuandja poolt nõutud tingimustega, ning kontrollida kas välismaal elavatel inimestel on võimalik sealt laenu taotleda.

Kuidas suurendada õppelaenu summat?

Õppelaenu summa suurendamiseks peate otsima laenuandja kes pakub teile soovitud summat. Seejärel on vaja täita avaldus ning esitada ka nõutud dokumendid, mis tõendavad teie maksevõimet. Vahepeal nõutakse ka lisatagatist aga see sõltub täiesti laenuandjast.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *