Hambaravi Laen – Hambad Terveks Terviselaenuga

Hambaravi laen on laen, mis võimaldab inimesel katta kõik hambaravi või ortodontia kulud, kasutades väiksemaid osamakseid. See on kasulik nendele, kellel pole võimalik kohe hambaraviarvet tasuda ning soovivad kasutada selleks väiksemaid osamakseid.

Hambaravi Laenu Otstarve

Hambaravi laenu saab kasutada mitmeks otstarveks, nagu näiteks:

 • Hambaarsti visiit (röntgen, protseduurid, ravimid)
 • Ortodontiline ravi (breketid)
 • Hambaimplantaadi paigaldamine
 • Proteeside ja sildade valmistamine
 • Esteetilised hambaravi protseduurid (valgendamine, korrigeerimine, kroonid)

Hambaravi Laenu Eesmärk

Hambaravi eesmärk on katta kõik vajalikud hambaraviteenused, mida inimene hetkel endale lubada ei saa. Nii saab laenuvõtja katta ka kõrgemad hambaraviga seotud kulutused, nagu näiteks hambaimplantaadid, kroonid, või proteesid. Kui inimesel puuduvad piisavad rahalised vahendid, et hambaravi kogukulu koheselt katta, on hambaravi laen hea viis hammaste korrastamiseks.

Hambaravi Laenu Nõuded ja Tingimused

Nõuded taotlejale: 

 • Vähemalt 18- aastane
 • Kehtiv isikutõend
 • Kehtiv pangakonto
 • Positiivne krediidiajalugu
 • Eesti kodanik või Eestis püsiv elamisluba
 • Püsiv töökoht ja stabiilne sissetulek
 • Kehtiv e-maili aadress, telefoninumber
 • Kehtiv hambaravi plaan/hinnapakkumine

Tingimused: 

 • Laenusumma ja laenuperiood peavad olema kokkulepitud enne lepingu sõlmimist
 • Laenuvõtja peab esitama kõik vajatud dokumendid
 • Laenuvõtja peab jälgima kõiki laenuga seotud kohustusi
 • Laenu tagasimaksed peavad olema õigeaegselt tasutud
 • Laenulepingu sõlmimine võib olla nii tasuline kui ka tasuta
 • Laenuvõtja peab nõustuma kõikide tingimustega
 • Laenu maksegraafikut saab vajaduse korral muuta

Hambaravi Laenu Pakkumised

Hambaravi laenu leidmine pole interneti teel keeruline, kuid siiski oleme me siin välja toonud kõige usaldusväärsemad hambaravi laenupakkujad. Sellist laenu saab tavaliselt taotleda ilma tagatiseta! Valige enda jaoks kõige sobivam laen ning võrrelge kindlasti intresse ja laenutingimusi.

LHV

(ilma tagatiseta)

Intress: 7.9% – 25.9%

Laenusumma: 200 € – 15 000 €

Laenuperiood: 6 kuud kuni 6 aastat

Bigbank

(ilma tagatiseta)

Intress: alates 7.9%

Laenusumma: 500 € – 30 000 €

Laenuperiood: 6 kuud kuni 10 aastat

Hambaravi Laenu Taotlemine

Hambaravi taotlemisel tuleb arvestada lepingus kirjapandud tingimustega, ning need võivad erineda, sõltuvalt laenuandjast. Alati tuleb enne hoolikalt laenupakkumisi võrrelda, sest mõned laenuandjad võivad nõuda tagatise olemasolu või kõrgemat intressimäära. Enne hambaravi taotlemist tehke kindlasti selgeks, kas tagasimaksete sooritamine on teie jaoks ikkagist jõukohane.

1. Hambaravi laenuandja valimine

Hambaravi laenuandja leidmine pole keeruline, sest interneti teel on saadaval mitmeid hambaravi laenupakkumisi. Tähtis on see, et inimene leiaks enda jaoks sobiva laenu, mille puhul kehtivad soodsamad intressid ja parimad laenutingimused. Ja kui õige laenuandja on leitud, saab taotleja ka esitada valitud laenuandja veebilehe kaudu laenutaotluse koos oma isikuandmetega.

2. Hambaravi laenutaotluse täitmine

Hambaravi laenu taotleja peab ära täitma laenutaotluse, kus on vajalikud taotleja isikuandmed, finantsandmed, ja muu vajalik informatsioon. Kindlasti tuleb taotluses ära märkida ka soovitud laenusumma ja tagasimakseperioodi pikkus. Laenuandjad võivad nõuda ka lisainfot, nagu näiteks hambaravikulude eelarvet või hinda. Siis hindab laenuandja taotleja maksevõimet ja krediidiajalugu, ning otsustab kas laenu anda.

Nõutud Isikuandmed

Hambaravi laenutaotluses nõutakse järgmiseid isikuandmeid: nimi, e-maili aadress, telefoninumber, isikukood, elukoha aadress, töökoht, sissetulek, ja pangakonto number.

3. Hambaravi laenu dokumentide esitamine

Hambaravi laenuandja hindab kindlasti taotleja krediidivõimet ja teeb taustakontrolli sissetuleku, töökoha, ja makseajaloo kohta. Samuti tuleb laenuvõtjal esitada kõik nõutud dokumendid, ning need peavad oleme ajakohased ja korrektsed. Peale seda kontrollib laenuandja kõik dokumendid üle, ja kui taotleja vastab laenuandja kriteeriumitele, on tal võimalik laenu saada.

Vajalikud Dokumendid

Hambaravi laenu taotlemise käigus nõutakse järgmiseid dokumente: isikutõend (pass, ID-kaart, juhiluba), pangakonto väljavõte, krediidireitingu raport, tööleping, palgatõend.

4. Hambaravi laenulepingu sõlmimine

Peale laenutaotluse heakskiitu, sõlmitakse laenuandja ja laenutaotleja vahel laenuleping, kus on kindlaks määratud taotletud laenusumma, intressimäär, tagasimakseperiood, ja laenuvõtja kohustused. Enne lepingu sõlmimist lepitakse kokku laenu maksegraafik, mille järgi laenuvõtja hakkab tagasimakseid sooritama. Kui hambaravi laenuleping on sõlmitud, saab laenuvõtja taotletud laenusummat kasutada hambaravi protseduurideks.

Hambaravi Laenu Tagasimaksed

Laenu tagasimaksed toimuvad sõltuvalt kokkulepitud tingimustest. Selleks peab inimene esmalt sõlmima laenulepingu, mis määrab kindlaks laenusumma, intressimäära ja tagasimakseperioodi. Maksete täpsed kuupäevad ja summad lepitakse kokku laenulepingus.

Hambaravi Laenu Maksegraafik

Hambaravi laenu osamaksed teostatakse vastavalt maksegraafiku tingimustele ja tagasimaksegraafik lepitakse kokku hambaravi kliinikuga või rahastusasutusega, kes pakub laenu teenust. Enamasti tehakse laenumakseid pangaülekandega igakuiselt, või siis kindla ajavahemiku tagant. Laenuandja annab teile kindlasti teada, kuidas ja millal ta laenumakseid soovib saada.

Hambaravi Laenu Tasumise Viisid

Hambaravi laenu saab tasuda näiteks internetipanga või mobiilrakenduse kaudu. Selleks tuleb laenuvõtjal sisestada saaja nimi, kontonumber, ja makstav summa. Samuti on vajalik ka makse selgitus, ning selleks võib olla kas laenulepingu number või isikukood. Kindlasti tuleb ka jälgida, et makse saaja andmed on õigesti kirjapandud.

Hambaravi Laenu Intressimäärad

Hambaravi laenu intress võib olla nii fikseeritud kui ka muutuv. Fikseeritud intressi puhul jääb intressimäär sama suureks kogu laenuperioodi vältel, kuid muutuva intressi puhul võib see aja jooksul muutuda. Intressi suurus sõltub ka tagatise olemasolust, nii et kui esitate näiteks piisavalt suure tagatise, võite saada ka soodsamad intressid ja paremad laenutingimused.

Hambaravi Laenu Eelised ja Riskid

Eelised: 

 • Katab erinevad hambaraviteenused (proteesid, täidised, implantaadid, valgendamine, puhastus)
 • Kiire vajalik rahastus
 • Madalad intressid
 • Lihtne taotlemisprotsess

Riskid: 

 • Lisakulud (intressimäär ja teenustasud)
 • Suur finantskohustus
 • Piiratud laenuandja valikud
 • Pikem tagasimakse periood

Küsimused

Kui suuri summasid saab hambaravi laenuga taotleda?

Hambaravi laenusumma suurus sõltub taotleja finantsseisust ja laenuandja tingimustest. Tavaliselt jääb selline laenusumma 500 € kuni 20 000 € vahemikku. See oleneb ka sellest kui kallid on hambaravi protseduurid ning kui palju hambaravi läheb taotlejal vaja.

Kui pikk on hambaravi laenu tagasimakseperiood?

Hambaravi laenu tagasimakseperioodi pikkus sõltub laenusummast, intressimäärast, maksevõimest ja laenutingimustest. Mida suurem on taotletud laenusumma, seda pikem on ka tavaliselt tagasimakseperiood. Tavaliselt pakutakse hambaravi laenu ikkagist lühiajalise tagasimakseperioodiga, nagu näiteks 6 kuud kuni 3 aastat. Mõned laenuandjad võivad nõuda ka 5 aastast tagasimakseperioodi või isegi pikemat.

Kas hambaravi laenu saamiseks tuleb esitada tagatis?

Hambaravi laenu saamiseks võidakse nõuda tagatisvara, kuid see sõltub laenuandjast ja laenusummast. Kui taotleja krediidiskoor on negatiivne või sissetulek pole piisavalt stabiilne, võib laenuandja soovida tagatist, et tagada laenu tagasimaksmine. Tagatisena võib kasutada näiteks kinnisvara, sõidukit, või muud vara, mille väärtus on piisavalt suur et katta vähemalt 80% laenusummast.

Tagatise esitamine laenu taotlemisel aitab saada ka paremaid laenutingimusi, nagu näiteks madalam intress, või pikem tagasimakseperiood.

Kui kiiresti väljastatakse hambaravi laen?

Hambaravi laenu saab kätte tavaliselt mõne tunni või paari päeva jooksul, sest see on ikkagist kiiresti kättesaadav laen. Väljastamise kiirus sõltub ka sellest, kui kiiresti laenuandja kõik teie poolt esitatud dokumendid üle kontrollib. Kui olete esitanud kõik vajalikud dokumendid ning muud andmed, siis läheb laenu saamisega ka kiiremini.

Kas hambaravi laenu taotlemine mõjutab krediidiskoori?

Hambaravi laenu taotlemine võib mõjutada krediidiskoori kas positiivselt või negatiivselt. Kui laenusaaja maksab laneu tagasi õigeaegselt ning jälgib laenutingimusi, parandab see krediidiskoori. Kui aga laenusaaja pole laenumakseid õigeks ajaks sooritanud, võib krediidiskoor halveneda. Seega sõltub see täiesti teie kohusetundest ning maksevõimest.

Kas hambaravi laenu saavad taotleda kõik isikud?

Hambaravi laenu saavad taotleda kõik ettevõtted ja isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning vastavad laenuandja nõuetele. Kindlasti on tähtis ka see, et taotleja oleks Eesti kodanik või omaks Eestis elamisluba. Alati kontrollitakse sissetulekut ning varasemat makseajalugu, seega laenu on lihtsam saada kui taotlejal on positiivne krediidiajalugu. Samuti on võimalik sellist laenu taotleda ka pereliikmete hambaravikulude katmiseks.

Mis juhtub, kui ma ei suuda hambaravi laenu tagasi maksta?

Kui laenuvõtja ei suuda hambaravi laenu tagasi maksta, kaasnevad mitmed negatiivsed tagajärjed. Esiteks hakkab laenuandja tegema laenu tagasimaksmise kohta sagedasi meeldetuletusi, telefonikõnesid, või e-kirju. Samuti on laenuandjal õigus laenusaajat kohtusse kaebata või kasutada sissenõudeagente. Kui laenuvõtja ei maksa laenu tagasi, kahjustab see ka krediidiskoori ning tekib maksehäire.

Hiljem on tulevikus raskem laenu saada ning enamus laenuandjad esitavad karmimad tingimused või nõuavad kõrgemaid intresse nendelt, kellel on eelnevalt olnud maksehäired.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *