Käibekapitalilaen – Ettevõtte Käibekasvu Laen

Käibekapitalilaen on laen, millega saab ettevõte katta oma igapäevase äritegevusega seotud kulud, nagu näiteks palk, rent, ja varude ost. Selline laen on sobilik ettevõtetele, kelle rahavoog on hetkel ebapiisav või ajutiselt piiratud. Käibekapitalilaenu saab tavaliselt taotleda nii pankadest kui ka muudest finantsasutustest.

Käibekapitalilaenu Otstarve

Käibekapitalilaenu saab kasutada järgmiseks otstarbeks:

 • Ostude finantseerimine (kaup, tooraine, materjalid)
 • Töötajate palgakulude katmine
 • Ettevõtte võlgade tasumine
 • Laovarude säilitamine
 • Turundustegevuse katmine
 • Ettevõtte hooajalise kõikumise haldamine

Käibekapitalilaenu Nõuded ja Tingimused

Enne kui käibekapitalilaenu taotlema asute, oleks mõistlik üle kontrollida kõik sellise laenuga kaasnevad nõuded ja tingimused. Kuigi võivad meie poolt kirjapandud laenutingimused teie poolt valitud laenuandjast erineda, on nad enamasti ikkagist sarnased.

Nõuded: 

 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 1 aasta
 • Ettevõte peab olema ärina registreeritud
 • Ettevõttel peab olema tõendatud ja piisav krediidivõime
 • Ettevõtte esindaja peab esitama kõik nõutud dokumendid
 • Ettevõttel ei tohi olla kehtiv maksehäire

Laenutingimused: 

 • Laenuandja võib kehtestada miinimum- ja maksimumsumma, mida ettevõte võib laenata
 • Laenu intressimäär sõltub ettevõtte maksevõimest ja võib olla fikseeritud või muutuv
 • Laenuandjal on õigus nõuda ettevõttelt tagatist
 • Laenu tagasimaksed teostatakse maksegraafiku alusel
 • Laenul on kindel tagasimakse tähtaeg, milleks laenu kogusumma peab tasutud olema

Käibekapitalilaenu Pakkumised

Siin on ära märgitud kõige usaldusväärsemad käibekapitalilaenud koos intressimäära, laenusumma, ja laenuperioodiga. Valige enda jaoks siit sobiv laen ning uurige hoolikalt ka laenuandjate laenutingimusi.

LHV

(tagatisega)

Intress: individuaalne

Laenusumma: alates 25 000 €

Laenuperiood: 1 kuu kuni 2 aastat

Coop Pank

Intress: 4.9%

Laenusumma: 100 000 € – 15 000 000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 20 aastat

SEB

Intress: individuaalne

Laenusumma: alates 3000 €

Laenuperiood: 1 kuu kuni 2 aastat

Käibekapitalilaenu Taotlemine

Selleks et te oleksite valmis käibekapitalilaenu taotlema, oleme me ära märkinud kõik vajalikud etapid, mis kaasnevad laenu taotlemise protsessiga. Siis ei teki üllatusi, kui lõpuks laenu hakkate taotlema ja saate ülevaate milliseid andmeid ja dokumente laenuandjad nõuavad.

1. Käibekapitalilaenuandja leidmine

Käibekapitalilaenu taotlemiseks tuleb esiteks leida interneti teel enda jaoks sobiv laenuandja. Kindlasti tuleb arvestada laenuandjate poolt pakutud laenutingimustega ja intressimääradega, ning valida nende seast kõige soodsam ja mugavam pakkumine.

2. Käibekapitalilaenu taotluse täitmine

Kui sobiv käibekapitalilaenuandja on leitud, tuleb ka valitud panga või muu laenuandja veebilehel täita laenutaotlus koos oma isikuandmetega ja laenu võtmise põhjusega. Kui taotlete laenu panga kaudu, saate ka panga veebilehel sisse logida oma Smart-ID, Mobiil-ID, või ID-kaardiga. Peale käibekapitalilaenu taotluse esitamist hindab laenuandja teie taotlust, ja võtab peale seda esimesel võimalusel teiega ühendust.

Nõutud Isikuandmed

Käibekapitali laenutaotluses nõuavad laenuandjad järgmiseid isikuandmeid: ärinimi, ettevõtte registrikood, ettevõtte tegevusala, ettevõtte asukoht, ettevõtte e-maili aadress, ettevõtte telefoninumber, esindaja nimi, esindaja isikukood, esindaja e-maili aadress, ja esindaja telefoninumber.

3. Käibekapitalilaenu dokumentide esitamine

Käibekapitalilaenuandja nõuab kindlasti ka erinevaid dokumente, mis tõendavad teie maksevõimet ja krediidiskoori. Teie poolt esitatud dokumendid peavad olema ajakohased ja korrektsed, sest nii väldite igasuguseid viivitusi laenu väljastamisega. Tähtis on ka positiivne krediidiskoor, ning kui teil on kehtiv maksehäire, on laenu saamine ka palju keerulisem.

Vajalikud Dokumendid

Käibekapitali laenu saamiseks peab esitama järgmised dokumendid: esindaja isikutõend (pass, ID-kaart, või juhiluba), makseajalugu, ettevõtte finantsaruanded, äriplaanid, eelmise majandusaasta aruanne, bilanss, ja kasumiaruanne.

4. Käibekapitalilaenu lepingu sõlmimine

Kui kõik vajalikud käibekapitalilaenu dokumendid on esitatud ning laenuandja on rahul nendega, sõlmitakse teiega laenuleping. Käibekapitalilaenu lepingus on kirjas laenutingimused, laenuvõtja kohustused, laenusumma, ja laenuperiood. Tähtis on see, et taotleja loeb läbi kõik lepingus kirjapandud informatsiooni ning nõustub kõikide laenutingimustega.

Kui laenuleping on läbiloetud, tuleb see ka digitaalselt allkirjastada ja siis väljastatakse laen. Laenuraha laekub teie kontole tavaliselt paari tööpäeva jooksul sõltuvalt panga või laenuandja kiirusest.

Käibekapitalilaenu Tagasimaksed

Käibekapitalilaenu tagasimaksed sõltuvad laenuandja tingimustest ja laenulepingust. Laenu tagasimakse summa sisaldab nii laenu põhiosa kui ka intressimäära. Tähtis on see, et laenuvõtja jälgib laenuandja poolt kindlaksmääratud laenutingimusi ja tagasimaksegraafikut. Laenusumma peab olema tagasimakstud õigeks tähtajaks, sest muidu võivad tekkida trahvid või karistused.

Käibekapitalilaenu Maksegraafik

Käibekapitalilaenu saab tagasi maksta kas igakuiselt või siis kvartalitena. Tavaliselt sooritatakse tagasimakseid igakuiselt väiksemate osamaksetega. Laenuandja nõuab tavaliselt laenu tagasimaksmist kokkulepitud summas koos intressiga kindlaks tähtajaks. Samuti on võimalik maksegraafiku muutmine, kuid sellega peab laenuandja ka nõustuma. Laenu tähtaega saab vajaduse korral pikendada või siis intressimäära alandada.

Enamus laenuandjaid pakub ka maksepuhkuse võimalust, mis ulatub tavaliselt 9 kuuni. Kui tekivad raskused tagasimaksete sooritamisega, peate kindlasti ühendust võtma oma laenuandjaga ning siis leidma ühise arusaama ja võimaliku lahenduse.

Käibekapitalilaenu Refinantseerimine

Käibekapitalilaenu refinantseerimine tähendab seda, et ettevõte võtab uue laenu olemasoleva käibekapitalilaenu asemele, ning seda kasutatakse eelneva laenu tasumiseks. Refinantseerimisega saab laenuvõtja valida endale uued laenutingimused ja soodsama intressimäära, mis muudab laenumaksete kogusumma väiksemaks. Esiteks tuleb teil leida uus laenuandja, kes pakub teile paremaid laenutingimusi.

Uuele laenuandjale tuleb esitada vajalikud dokumendid ja laenutaotlus. Refinantseerimislaenu lepingus määratakse kindlaks uued laenutingimused, nagu näiteks intress ja laenu tagasimakseperiood. Käibekapitalilaenu refinantseerimisega kaasneb mitmeid eeliseid, nagu näiteks soodsamad laenutingimused ja madalamad intressid, mis aitab ettevõttel säästa raha.

Käibekapitalilaenu Intressimäärad

Käibekapitalilaenu intressid sõltuvad ettevõtte krediidivõimekusest, laenusumma suurusest, ja laenuperioodist. Tavaliselt jäävad intressimäärad 5% – 15% vahemikku.

Käibekapitalilaenu Eelised ja Riskid

Käibekapitalilaenuga kaasnevad mitmed eelised ja riskid, ja siin oleme me need ka kirja pannud.

Eelised:

 • Kiire ja lihtne taotlemisprotsess
 • Paindlikumad laenutingimused
 • Rahavoogude juhtimine ilma takistusteta
 • Aitab vältida likviidsusprobleeme

Riskid:

 • Kõrgemad intressimäärad
 • Nõutakse tavaliselt tagatise olemasolu
 • Suurendab ettevõtte finantsriski

Küsimused

Kindlasti tekib käibekapitalilaenu huvilistel ka lisaküsimusi, ning seepärast oleme me ka ära vastanud kõige enim-küsitud teemad! Loodetavasti leiate enda küsimustele siit põhjalikud vastused.

Millistel juhtudel oleks mõistlik võtta käibekapitalilaenu?

Käibekapitalilaenu võtmine on mõistlik, siis kui ettevõttel on näiteks väiksem sissetulek, lühiajaline rahakriis, või seisakuperiood. Samuti aitab selline laen ettevõtet laiendada ja investeerida uutesse projektidesse. Käibekapitalilaenuga saab palgata uusi töötajaid või osta ettevõttele vajalikke seadmeid ning suurendada ettevõtte varusid hooajalise müügi korral.

Millised on käibekapitalilaenu tagatised?

Käibekapitalilaenu tagatiseks võib olla kinnisvara, maaala, või sõiduk ja tagatisvara väärtus peab olema vähemalt 80% laenusummast. Seega valige enda jaoks sobiv tagatis, mida te soovite laenuandjale anda, juhul kui te ei suuda laenu tagasi maksta.

Kui suurt summat saab käibekapitalilaenuks taotleda?

Käibekapitalilaenu saab taotleda alates paarist tuhandest eurost kuni mitme miljoni euroni. Laenusumma suurus sõltub ettevõtte maksevõimest, usaldusväärsusest, ja sissetulekust. Laenuandja annab teada mis suuruses laenusummat ta teie ettevõttele pakub ning see selgub tavaliselt peale dokumentide ja laenutaotluse hindamist.

Kui kiiresti saab käibekapitalilaenu kätte?

Käibekapitalilaenu väljastamine võib võtta aega nii paar päeva kui ka mitu nädalat. Laenu kättesaamise kiirus sõltub laenuandja taotlemisprotsessist ja nõutud dokumentide esitamise ajakohasusest. Samuti mängib suurt rolli ka ettevõtte taust ja finantsolukord. Mõned laenuandjad võivad laenu väljastada ka kiiremini, eriti siis kui neil on olemas ettevõtte andmed ja saavad ettevõtte krediidivõimet kiiresti hinnata.

Käibekapitalilaenu kättesaamine sõltub ka sellest kui hea taotleja suhe on laenuandjaga. Kui kõik vajalik dokumentatsioon on esitatud ning laenuvõtja saab taotlejat usaldada, sõlmitakse laenuleping palju kiiremini. Kui aga ettevõte pole varem laenu võtnud ning dokumendid pole ajakohased või korrektsed, läheb ka laenu väljastamisega kauem aega.

Kui pika aja jooksul peab käibekapitalilaenu tagasi maksma?

Käibekapitalilaenu tuleb tagasi maksta vastavalt laenulepingus kehtestatud maksegraafikule, ning laenuperioodi pikkus sõltub täiesti laenuvõtja ja laenuandja vahelisest kokkuleppest. Käibekapitalilaen on pigem lühiajaline ja seepärast tuleb see ka tagasi maksta laenuandjale võimalikult kiiresti. Sellise laenuga kaasnevad ka kõrgemad intressid, seega on laenu kiiresti tasumine ka soodsam ja nii välditakse ülemääraseid intressikulusid.

Kokkuvõttes tuleb käibekapitalilaenu tavaliselt tagasi maksta kas paari kuu või aasta jooksul. Laenulepingus võib olla kas fikseeritud laenu tagasimakseperiood või siis paindlikum maksegraafik, mis tähendab seda, et ettevõte maksab laenu tagasi vastavalt oma võimekusele ja rahavoogudele.

Kas käibekapitalilaenuga saab rahastada investeeringuid või pikaajalisi projekte?

Käibekapitalilaenuga saab rahastada ettevõtte igapäevaseid tegevusi, nagu näiteks tooraine ja toodete ostmine, uute seadmete ja tehnoloogia ostmine, või siis müügi- ja turundustegevuste toetamine. Kuid samuti saab sellist laenu kasutada ka investeerimiseks või pikaajaliste projektide rahastamiseks. Käibekapitalilaen on kasulik ka laienemisprojektide rahastamiseks või siis uute töötajate palkamiseks.

Kuidas mõjutab käibekapitalilaen ettevõtte krediidiskoori?

Käibekapitalilaen võib ettevõtte krediidiskoori mõjutada kas positiivselt või negatiivselt, ning see oleneb sellest, kuidas on laenuvõtja laenukohustustega ja tagasimaksetega toime tulnud. Kui ettevõte suudab oma rahavoogudega toime tulla, täita oma finantskohustusi ja maksta laenu tagasi õigeaegselt, on ka krediidiskoorile mõju positiivne. Siis saavad laenuandjad usaldada ettevõtet ka tulevikus muude laenudega.

Negatiivne krediidiskoori mõju tekib siis, kui ettevõte ei ole laenu tagasi maksnud õigeks tähtajaks või jääb võlgu, ehk siis kui tekib näiteks maksehäire. Selline käitumine viitab ettevõtte ebastabiilsusele ja näitab laenuandjale seda, et ettevõtet ei saa usaldada laenudega.

Mis juhtub siis, kui käibekapitalilaenu tagasimaksmisel tekivad makseraskused?

Kui käibekapitalilaenu tagasimaksmisel tekivad raskused, nagu näiteks ei maksta laenu tagasi õigeks tähtajaks või tekivad võlgnevused, võib see kaasa tuua suuremad negatiivseid tagajärgi. Esiteks võib see tekitada probleeme ettevõtte igapäevase majandustegevusega, nagu näiteks uute tellimuste ja tootmise takistamine, mis põhjustab omakorda väiksemat müügitulu.

Samuti võivad igasugused makseraskused mõjutada ka ettevõtte mainet, sest ettevõtet peetakse siis usaldamatuks ja klientide või koostööpartneritega võivad tekkida sellepärast ka hiljem probleemid. Nii võib ettevõtte kaotada oma parimad kliendid ja ärikontaktid. Kindlasti on hiljem ka raskem saada muid finantseerimisvõimalusi, sest  laenuandjad ei soovi enam teile laenata ja keegi ei taha teie ettevõttesse investeerida.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *