Korteriühistu Laen – Korterelamu Projektide Rahastamine

Korteriühistu laen on laen, mille abil saab inimene finantseerida erinevaid korterelamu ehitus- ja renoveerimistöid. Selline laen on sobilik nendele, kes soovivad välja käia suuremaid summasid, et teostada suuremaid projekte.

Korteriühistu Laenu Otstarve

Kindlasti tekib teil ka korteriühistu laenu kohta küsimusi, nagu näiteks “Milleks saab korteriühistu laenu kasutada?”, või siis “Milliseid remonditöid on võimalik korteriühistu laenuga teostada?”. Seepärast oleme me ka allpool kirja pannud kõige sobilikumad põhjused, mille jaoks korteriühistu laenu võib taotleda.

Korteriühistu laenu saab kasutada:

 • Projekteerimiseks
 • Üldruumide renoveerimiseks
 • Elektrisüsteemi uuendamiseks
 • Parkimisala korrastamiseks
 • Küttesüsteemi uuendamiseks
 • Katuse parandamiseks
 • Torustiku vahetamiseks
 • Fassaadi remontimiseks

Korteriühistu Laenu Nõuded ja Tingimused

Enne kui hakkate korteriühistu laene omavahel võrdlema, oleks ka kasulik üle kontrollida kõik võimalikud nõuded ja laenutingimused. Nii saate ka parema ülevaate sellest, kas teie korterelamu vastab laenuandja ootustele, ja olete laenu saamiseks sobilik kandidaat. Kuigi võivad laenuandjate poolt esitatud nõuded ja tingimused erineda, on nad enamik juhtudel teineteisega sarnased.

Nõuded korteriühistule: 

 • Registreeritud Eesti korteriühistuste registris
 • Vähemalt 3 korterit
 • Korteriühistu liikmete nõuseolek
 • Kehtiv majandusaasta aruanne
 • Puuduvad maksehäired
 • Kehtiv tegevuskava
 • Piisav tagatisvara
 • Piisav maksevõime

Tingimused: 

 • Laenu saab kasutada ainult korteriühistu eesmärkide saavutamiseks
 • Korteriühistu peab jälgima kõiki laenutingimusi ja nõudeid
 • Laenuandjal on õigus nõuda tagatist või garantiid
 • Intressimäär ja muud tingimused lepitakse kokku laenuandjaga
 • Tagasimaksmine toimub igakuiselt või kvartiaalselt
 • Tagasimakse periood ei tohi ületada 10 aastat
 • Korteriühistu peab esitama laenuandjale regulaarseid aruandeid laenu kasutamise kohta
 • Laenuandjal on õigus nõuda laenu tagasimaksmist ennetähtaegselt, kui korteriühistu ei täida nõudeid ja tingimusi

Korteriühistu Laenu Pakkumised

Siin oleme me kirja pannud kõige usaldusväärsemad korteriühistu laenupakkujad. Valige siit enda jaoks kõige sobivam korteriühistu laen! Kindlasti vaadake üle nii intressid kui ka laenutingimused, enne kui laenu hakkate taotlema. Oleme ära märkinud nii intressimäära, laenusumma, laenuperioodi, ja maksepuhkuse kestvuse.

LHV

Intress: 3% + 6 kuu euribor

Laenusumma: alates 20 000 €

Laenuperiood: kuni 30 aastat

Maksepuhkus: kuni 12 kuud

SEB

Intress: alates 1.69% aastas + 6 kuu euribor

Laenusumma: alates 10 000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 30 aastat

Maksepuhkus: kuni 12 kuud

Swedbank

Intress: oleneb projektist

Laenusumma: alates 30 000 €

Laenuperiood: kuni 20 aastat

Coop

Intress: 1% – 25% + 6 kuu euribor

Laenusumma: €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 30 aastat

Maksepuhkus: kuni 12 kuud

Korteriühistu Laenu Taotlemine

Selleks et oleksite valmis korteriühistu laenu taotlema, oleme me kirja pannud kõik etapid, mis kaasnevad laenu taotlemise protsessiga. Nii saate selgema ülevaate sellest, milliseid dokumente ning andmeid laenuandjad võivad taotlejatelt nõuda.

1. Korteriühistu ettevalmistamine

Enne kui korteriühistu laenu taotletakse, tuleb ka korteriühistu juhatusel kõik renoveerimis- ja remonditööd üle vaadata, ning välja selgitada nende maksumus ja ulatus. Korteriühistul peab olema kindel remondiplaan, ning see tuleb esitada hiljem laenuandjale. Samuti tuleb välja arvutada ka täpne eelarve ehk siis vajalik laenusumma, ja korteriühistu maksevõimekus.

2. Korteriühistu laenuandja valimine

Kõige tähtsam on õige laenuandja valimine, kes vastab korteriühistu eelarvele ning pakub parimaid laenutingimusi. Korteriühistu laenu puhul tuleb leida laenuandja, kes pakub soodsat intressimäära ja sobivat või paindlikku laenuperioodi. Selline otsus ei tohiks olla impulsiivne ning alati tuleb läbi kaaluda ka kõik võimalikud riskid.

3. Korteriühistu laenutaotluse täitmine

Seejärel tuleb täita valitud laenuandja veebilehel laenutaotluse koos nõutud andmetega. Alati tuleb laenutaotluses ära märkida soovitud laenusumma, laenuperiood, ja tagasimaksegraafik. Samuti nõutakse korteriühistu laenutaotluses ka lisainformatsiooni, nagu näiteks teostatavate tööde lühikirjeldus, korteriühistu eelarve, ja ajakava. Laenuandja hindab siis teie taotlust ning nõuab seejärel ka täiendavaid dokumente.

4. Korteriühistu laenu dokumentide esitamine

Peale laenutaotluse esitamist, nõuab laenuandja korteriühistu kohta erinevaid dokumente, mis tõendavad korterelamu maksevõimet, võlgasid, ja kasumit. Lisaks võidakse nõuda laenu saamiseks ka korteriühistu liikmete nõusoleut. Kui kõik esitatud dokumendid on ajakohased ja korrektsed, läheb laenuandjal laenu lõppotsusega ja väljastamisega kiiremini.

Vajalikud Dokumendid

Korteriühistu laenu taotlemisel nõutakse järgmiseid dokumente: viimase 2 majandusaasta aastaaruanded, jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, ehituspakkumiste koopiad, ehitusluba, väljavõte korteriühistu maksekontost, kinnisturaamatu väljavõte korteriomanike kohta, majandamiskava, korteriühistu protokolli näidis, üldkoosoleku otsus, suuremate teenuseosutajate viimased arved, ehitise ekspertiis või energiaaudit.

5. Korteriühistu laenulepingu sõlmimine

Kui laenutaotlus on heaks kiidetud, sõlmitakse korteriühistu ja laenuandja vahel laenuleping. Lepingus on kirjas laenusumma, intressimäär, tagasimaksegraafik, ja muud olulisemad tingimused. Korteriühistu peab siis laenu tagasi maksma vastavalt lepingus kehtestatud tingimustele. Laenuleping tuleb digitaalselt allkirjastada ja laen kantakse korteriühistu kontole.

Korteriühistu Laenu Tagasimaksed

Korteriühistu laenu tagasimaksmiseks koostatakse eelarve, mis sisaldab ka laenumakseid. Eelarve pannakse paika korteriühistu üldkoosolekul, kus liikmed saavad hääletada. Ning siis kui eelarve on kinnitatud, hakkavad liikmed tegema makseid vastavalt eelarvele. Laenumaksete suurus sõltub laenusummast, laenuperioodist, ja intressimäärast. Korteriühistu liikmetel on kohustus tasuda laenumakseid õigeaegselt vastavalt korteriühistu juhatuse tingimustele.

Korteriühistu juhatus peab jälgima, et laenumaksed oleksid õigeaegselt tasutud ning teavitab liikmeid ka tagasimakse tähtaegadest kirjalikul viisil. Kui liikmed ei tee laenumakseid õigeks tähtajaks, on juhatusel õigus kasutada trahve või viiviseid.

Korteriühistu Laenu Intressimäärad

Korteriühistu laenu intressid varieeruvad sõltuvalt laenusummast ja kõrgema summa korral võib intressimäär olla madalam. Samuti on võimalik saada soodsama intressimääraga laenu, kui korteriühistul on hea krediidiajalugu ja piisavalt stabiilne finantsseisund. Paremad laenutingimused ning intressid kehtivad eriti siis kui korteriühistu esitab hea tagatisvara, sest siis teab laenuandja et ta saab laenusumma kindlasti tagasi.

Intressimäärad võivad samuti erineda sõltuvalt laenuperioodi pikkusest. Pikemaajaliste laenude puhul on intressid madalamad, sest pikem laenuperiood on pankade jaoks palju stabiilsem.

Korteriühistu Laenu Eelised ja Riskid

Korteriühistu laenuga kaasnevad mitmed eelised ja riskid, ning siin oleme me need ka kirjalikult välja toonud. Nii olete valmis kõigiks võimalikeks olukordadeks.

Eelised: 

 • Võimaldab teostada suuremaid renoveerimis- ja ehitustöid
 • Võimaldab teha pikaajalisi investeeringuid
 • Kaasnevad soodsamad laenutingimused ja intressid
 • Väiksemad igakuised laenumaksed

Riskid:

 • Võlakoorma suurenemine ja pikaajaline kohustus
 • Võib tekitada pingeid korteriomanike vahel
 • Suurendab korteriühistu finantsriske
 • Võivad tekkida raskused tagasimaksetega

Küsimused

Kui soovite võtta korteriühistu laenu, tekib teil kindlasti ka selle kohta küsimusi ja soovite enda jaoks mõne teema kohta ka selgitust. Loodetavasti leiate meie kaudu kõik vastused oma küsimustele!

Kuidas määratakse korteriühistu laenusumma suurus?

Korteriühistu laenusumma suurus sõltub mitmest tegurist, nagu näiteks korteriühistu finantsseisust, maksevõimest, ja tagatisvarast. Laenuandja hindab korteriühistu eelarvet, makseajalugu, krediidiajalugu, ja varasid, et välja selgitada laenusumma võimalik suurus.

Kui pikk on korteriühistu laenu tagasimakseperiood?

Korteriühistu laenu tagasimakseperiood sõltub laenu suurusest, intressimäärast, ja korteriühistu finantsolukorrast. Tavaliselt on sellise laenu puhul tagasimakseperiood pikem kui muude laenude puhul, sest selle puhul teostatakse suuremaid renoveerimis- ja remonditöid. Ning seepärast varieeruvad korteriühistu laenu tagasimakseperioodid 5 kuni 30 aasta vahel.

Kes vastutab korteriühistu laenu tagasimaksmise eest?

Korteriühistu laenu tagasimaksmise eest vastutab korteriühistu juhatus ja selle liikmed, seega langeb selle kohustus terve korteriühistu peale. Kõik korteriomanikud peavad tasuma laenumakseid vastavalt korteriomandi suurusele.

Kas korteriühistu laenu saab refinantseerida?

Korteriühistu laenu saab refinantseerida, mis tähendab seda et olemasolevat laenu saab asendada uue laenuga, mille puhul kehtivad paremad laenutingimused ja madalam intressimäär. Refinantseerimiseks tuleb lihtsalt pöörduda finantsasutuse poole, kes pakub sellist teenust ning esitada uuele laenuandjale refinantseerimislaenu taotlus.

Mis juhtub, kui korteriühistu ei suuda laenu tagasi maksta?

Kui korteriühistu ei suuda laenu tagasi maksta, võib see põhjustada finantsprobleeme ning muuta liikmete elu ebastabiilseks. See võib korteriühistu mainet kahjustada ja põhjustada probleeme hiljem tulevikus laenude saamisega. Samuti võib laenuandja korteriühistu kohtusse kaevata või nõuda tagatisvara müümist, et laenusumma täielikult tagasi saada.

Kas korteriühistu laen mõjutab korteriomanike igakuiseid kommunaalkulusid?

Korteriühistu laen mõjutab korteriomanike igakuiseid kommunaalkulusid, eriti siis kui laenuga kaasneb kõrgem intressimäär. Laenuga seotud kulud tuleb jaotada korteriomanike vahel ning need lisatakse igakuistele kommunaalkuludele.

Kas korteriühistu laenul on negatiivne mõju korteriühistu majandustegevusele või rahalisele seisule?

Korteriühistu laenul võib olla ka negatiivne mõju korterelamu majandustegevusele ja rahalisele seisule. Laenu tagasimaksmiseks tuleb maksta intressi ning see võib suurendada ühistu igakuiseid kulusid. Samuti võib see põhjustada negatiivset mõju korteriühistu mainele, ning potentsiaalsed üürnikud võivad olla halvasti mõjutatud võetud laenust.

Korteriühistu laen võib piirata ka korteriühistu finantsvabadust, mis võib omakorda takistada vajalikke investeeringuid või rahalise seisundi parandamist.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *