Põllu- ja Metsamaa Laen – Maa Tagatisel Laen

Põllu- ja metsamaa laen on laen, mille abil saab inimene endale soetada või arendada metsa- või põllumaad. Selline laen on eriti kasulik maaettevõtjale, metsandusettevõttele, põllumehele, või siis põllumaasse investeerivale inimesele.

Põllu- ja Metsamaa Laenu Kasutamisvõimalused

Põllu- ja metsamaa laenu taotlemine aitab maaomanikel hankida oma maaala rajamiseks vajalikku rahastust. Kuid sellist laenu saab kasutada erinevaks otstarbeks, ning siin oleme me välja toonud ka kõik võimalikud põhjused, miks metsa- või põllumaa laenu taotleda.

Põllu- ja metsamaa laenu saab kasutada: 

 • Põllumaa või metsa ostmiseks
 • Maa arendamiseks
 • Metsa uuendamiseks (uute puude istutamine ja metsa koristamine)
 • Metsamaa korrastamiseks (näiteks peale tormi või tulekahju)
 • Metsamajanduslike tööde teostamiseks (raie, hoolduslõikused, taimede kaitsetööd)

Põllu- ja Metsamaa Laenu Tingimused ja Nõuded

Enne kui suundute metsa või põllumaa laenu taotlema, oleks ka kasulik teil üle kontrollida kõik nõuded ja tingimused. Nii saate parema ülevaate, millised nõuded tuleb taotlejal täita, et sellist laenu kätte saada. Kuigi oleme me ära maininud kõige olulisemad tingimused, võivad need natukene erineda teie poolt valitud laenuandjast.

Nõuded taotlejale: 

 • Taotleja peab omama isikut tõendavaid dokumente
 • Taotlejal peab olema püsiv ja piisav sissetulek
 • Taotlejal peab olema kontrollitav krediidiajalugu
 • Taotleja peab olema metsamaa või põllumaa omanik
 • Taotleja peab olema Eestis registreeritud ettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja
 • Taotleja peab esitama tagatise, mille väärtus katab laenusumma

Tingimused: 

 • Laenuandjal on õigus nõuda tagatist
 • Laenuandja võib nõuda põllumaa või metsamaa kindlustamist
 • Taotletud laenusumma võib olla kuni 80% põllumaa või 60% metsamaa väärtusest
 • Laenusummat tuleb kasutada ainult põllu- või metsamaa arendamiseks või ostmiseks
 • Laenuandja võib nõuda dokumente mis tõendavad taotleja maksevõimet ja makseajalugu
 • Taotleja peab maksma laenuga seoses intressi ja muid lisakulusid
 • Taotleja peab tagasimakseid tegema õigeks tähtajaks

Põllu- ja Metsamaa Laenu Pakkumised

Eestis on saadaval erinevad laenuandjad, kes pakuvad taotlejatele põllu- ja metsamaa laenu. Siin oleme me ära märkinud kõige usaldusväärsemad metsamaa ja põllumaa laenupakkumised. Valige endale siit kõige sobivam laen ning uurige kindlasti ka laenutingimusi.

BigBank

Intress: alates 3.9%

Laenusumma: 25 000 € – 30 000 000 €

Laenuperiood: 3 kuud kuni 30 aastat

Swedbank 

(metsa istutamiseks)

Intress: 0% 2 esimest aastat

Laenusumma: alates 5000 €

Laenuperiood: 1 aasta kuni 20 aastat

LandCredit

(põllumehele)

Intress: alates 8%

Laenusumma: kuni 90% tagatise väärtusest

Laenuperiood: individuaalne

LandCredit

(metsandusettevõttele)

Intress: alates 9%

Laenusumma: kuni 90% tagatise väärtusest

Laenuperiood: individuaalne

Põllu- ja Metsamaa Laenu Taotlemine

Kui olete valmis põllu- ja metsamaa laenu taotlema, oleme me siin ka erinevate etappidega välja toonud kuidas laenu taotlemise protsess käib. Nii tunnete ennast kindlamalt, kui suundute päriselt laenu taotlema. Kindlasti tehke ka kindlaks enne taotlemist, mis suuruses laenusummat soovite ning kui pikk oleks sobiv laenuperiood. Ja ainult kui olete 100% kindel, et suudate toime tulla laenu tagasimaksetega ja uue kohustusega, võtke laenu.

1. Põllu- ja Metsamaa Laenuandja Leidmine

Metsa ja põllumaa laenu taotlemise esimeseks sammuks on sobiva laenuandja valimine. Selleks tuleb interneti teel erinevaid laenupakkumisi võrrelda ning kaaluda laenuandjate poolt väljastatud laenutingimusi. Pidage ka meeles, et esimene laenupakkumine ei pruugi olla kõige soodsam! Ja kui sobiv laen on leitud, saate ka valitud laenuandja veebilehel täita laenutaotluse koos oma isikuandmetega.

Laenuandja hindab teie taotlust ning võtab teiega esimesel võimalusel ühendust, ning selleks võib kuluda kuni 1 tööpäev.

Nõutud Isikuandmed

Metsa ja põllumaa laenutaotlusesse tuleb sisestada järgmised isikuandmed: ettevõtte nimi, registrikood, esindaja täisnimi, telefoninumber, e-maili aadress, ja tegevusala.

2. Põllu- ja Metsamaa Laenu Dokumentide Esitamine

Siis kui laenutaotlus on üle vaadatud, nõuab laenuandja dokumente, mis tõendavad teie maksevõimet ja krediidiskoori. Laenuandja teeb ka põhjaliku taustauuringu, et saada ülevaade taotleja makseajaloost ja usaldusväärsusest. Kõige tähtsam on see, et laenuandja on rahul teie sissetuleku ja krediidiskooriga. Pidage ka meeles, et teie poolt esitatud dokumendid peavad olema korrektsed ja ajakohased.

Nõutud Dokumendid

Põllu- ja metsamaa laenuandjad nõuavad taotlejatelt järgmiseid dokumente: isikutõend (pass, ID-kaart, juhiluba), palgatõend, tuludeklaratsioon, makseajalugu, krediidireitingu raport, ja tagatisega seotud dokumendid (omandiõigus ja vara väärtuse kinnitus).

3. Põllu- ja Metsamaa Laenulepingu Sõlmimine

Lõpuks kui laenuandja on heakskiitnud teie laenutaotluse, sõlmib ta teiega ka põllu- ja metsamaa laenulepingu. Tähtis on see, et laenuvõtja loeks lepingu hoolikalt läbi ning veenduks, et kõik kirjapandud informatsioon on selgesti arusaadav. Ja kui olete nõustunud kõigi laenuandja poolt esitatud laenutingimustega, saate te ka panga esinduses allkirjastada laenulepingu.

Laenu väljastamise kiirus sõltub laenuandjast ning üldjuhul ei võta see kauem kui 2 tööpäeva.

Põllu- ja Metsamaa Laenu Tagasimaksed

Põllu- ja metsamaa laenu tagasimaksmine on sarnane teiste laenudega.Kõige tähtsam on see, et laenuvõtja teeb tagasimakseid vastavalt maksegraafikule ning alati õigeaegselt, kokkulepitud summas koos intressiga. Nii väldite ka võimalikke karistusi ja ülemääraseid laenuvõlgasid, mis võivad teie krediidiskoori negatiivselt mõjutada. Kui tekib probleem laenu tagasimaksete sooritamisega, andke kindlasti laenuandjale sellest teada.

Kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta, kaotab ta oma tagatise ning laenuandjal on õigus seda kasutada nii kuidas soovib.

Põllu- ja Metsamaa Laenu Maksegraafik

Põllu- ja metsamaa laenu saavad laenuvõtjad tagastada tavaliselt igakuiste väiksemate osamaksetega, või siis 1 suurema kogusumma maksega. Kui soovite teha tagasimaksegraafikuga seoses muudatusi, nagu näiteks laenu tähtaega pikendada, peate laenuandjale sellest teada andma. Samuti on võimalik taotleda maksepuhkust, mis ulatub kuni 9 kuud, aga siis peab laenuandja sellega ka kindlasti nõustuma.

Põllu- ja Metsamaa Laenu Intressimäärad

Metsa- ja põllumaa laenu intressid sõltuvad laenusummast, tagatise väärtusest, ja laenuvõtja maksevõimest. Intressid jäävad tavaliselt 3%-10% vahemikku. Need on enamasti kõrgemad kui näiteks kodulaenu puhul, sest tagatiseks on maaala, mis on vähem likviidne kui korter. Seega kuigi kasutatakse põllu- ja metsamaa laenu puhul tagatist, on laenuandjatel ikkagist suurem risk laenamisel.

Põllu- ja Metsamaa Laenu Eelised ja Riskid

Põllu- ja metsamaa laenuga kaasneb erinevaid eeliseid ja riske, ning siin oleme me need eraldi välja toonud. Kindlasti vaadake need üle ning kaaluge ka võimalikke riske.

Eelised: 

 • Vara investeerimise võimalus
 • Madalad intressimäärad
 • Pikem tagasimakse periood
 • Suuremad laenusummad
 • Erinevad soodustused

Riskid: 

 • Tagatise väärtuse kõikumine
 • Turukonkurents
 • Erinevad halduskulud

Küsimused

Kindlasti tekib inimestel küsimusi metsa- või põllumaa laenuga seoses ja seepärast oleme me ka ära vastanud kõige populaarsemad küsimused.

Kes saavad põllu- ja metsamaa laenu taotleda?

Põllu- ja metsamaa laenu saab taotleda isik või ettevõte, kes soovib osta, laiendada, ja arendada oma põllumaad või metsamaad. Samuti on selline laen mõeldud põllumajandusettevõtetele, kes tahavad oma põllutegevust laiendada ning vajavad selleks rahalist tuge. Selleks peab taotlejal olema stabiilne ning piisavalt suur sissetulek, ja hea krediidiajalugu.

Kui suuri summasid saab põllu- ja metsamaa laenuks taotleda?

Põllu- ja metsamaa laenusumma suurus sõltub tavaliselt tagatise väärtusest, laenuperioodist, ja taotleja maksevõimest. Enamus laenuandjaid pakub laenu 50%-80% tagatise väärtusest, kuid see erineb sõltuvalt laenuandja tingimustest. Seega on kasulik uurida erinevate laenuandjate laenutingimusi, et leida enda jaoks laenupakkuja, kes pakub teile sobivat laenusummat.

Millised on põllu- ja metsamaa laenu tagasimakse tingimused?

Metsa- ja põllumaa laenu tagasimakse tingimused sõltuvad laenuandjast, kuid alati pannakse paika tagasimaksegraafik, mille alusel laenu hakatakse tagasi maksma. Laenuandja määrab ära laenuperioodi, intressimäära, ja laenusumma. Laenu tagasimakse perioodi pikkuseks võib olla 1 aasta kuni 30 aastat.

Kas põllu- ja metsamaa laenu intressimäär on fikseeritud või muutuv?

Põllu- ja metsamaa laenu intressid võivad olla nii fikseeritud kui ka muutuvad ja sõltuvad täiesti laenulepingust. Seega valige enda jaoks laenuandja, kes pakub teile sobivat intressimäära.

Mis on põllu- ja metsamaa laenu tagatiseks?

Põllu- ja metsamaa laenu puhul kasutatakse tagatisena laenuvõtja põllumaad või metsamaad. Ning tagatise väärtus peab olema vähemalt 50% laenusummast. Kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta, siis võib laenuandja võtta tagatiseks oleva maa endale ja müüa selle, et tagasi saada laenatud raha.

Kui kiiresti väljastatakse põllu- ja metsamaa laen?

Et laenuandja saaks põllu- ja metsamaa laenu väljastada, tuleb tal esiteks hinnata taotleja poolt esitatud tagatise väärtust ning maksevõimet. Sellega võib kauem aega minna, eriti siis kui laenusumma on suur või tagatise väärtust on keeruline hinnata. Kuid kui laenuandja on üle kontrollinud kõik vajalikud dokumendid, väljastatakse laen ning selle väljastamine võtab tavaliselt paar tööpäeva.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *